Namaz Duaları

Namaz Duaları

Namaz duaları, Namaz, Yüce Allah'ın bize verdiği yapılması gereken en önemli emirdir. Namaz her Müslümanın üstüne kılınmış bir farzdır. Namaz ne kadar önemli bir ibadet olduğunu anlamak için, öldüğümüzde ilk sorguya çekileceğimiz hususun namazlarımız olduğunu belirtmek isteriz. Namaz kılarken okunması gereken sure ve dualar vardır. Namaz sureleri ve duaları birbirinden farklıdır. Namaz duaları ise;

Sübhaneke:

"Sübhaanekellahümme Ve bihamdik. Ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük Ve lâailahe gayrük"

Allah'ım seni hamd ve tesbih ederim. Senin şanın uludur, ve senden başka hiçbir ilâh yoktur.

Okunduğu yerler: Namazlarda ayakta iken okunan bu dua, her namazın ilk rekatında, ve tekbir verdikten sonra okunmaya başlanır. İkindi namazında ise sünnetinde ve üçüncü rekata kalkınca Fâtiha'dan önce yine bu dua okunmaktadır. Yatsı namazında da ikindi namazın yapıldığı gibi, ilk sünnetinde, üçüncü rekata kalkınca, yine Fâtiha'dan önce bu dua okunur. Ramazan aylarında da Terâvih namazlarında imam bu namazı dörder rekatlık halinde kıldırıyorsa, üçüncü rekate kalkıldığı zaman, ikindi ve yatsı namazlarında olduğu gibi Fâtiha'dan önce okunur. Cenâze namazında da, birinci tekbîrden hemen sonra "Ve celle senâaük" ile birlikte okunur.

Ettehiyyatü:

"Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühü esselâamü aleynâa ve alâ ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasülüh."

Bütün bedeni ve mali ibadetler sadece Allah'a mahsustur. Ey şânı büyük yüce Peygamber, Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kullarının üzerine olsun. Ben yemin ederim ve çok yakın bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve yine yemin ederim ki Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Allah'ın kulu ve elçisidir.

Okunduğu yerler: Namazların her oturuşunda ilk önce bu dua okunmaktadır.

Allahumme Salli:

"Allahümme salli alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd."


Allahumme Barik:

"Allahümme barik alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd."


Okundukları yerler: Kılınan tüm namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra okunan bu dua, ikindi namazında dört rekat sünneti ile yatsının ilk dört rekat sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü'den sonra da okunur. Cenâze namazında da ikinci tekbîrden sonra yine bu dua okunmaktadır.

Rabbenâa Âatina:

"Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa azâabennâar."

Ey Rabbim, bize bu dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi o ateşin azabından koru. Amin.

Rabbenâağfirlii:

"Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab."

Ey Rabbim, hesap günü geldiğinde işte o zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve bütün müminleri de mağfiret et.

Okundukları yerler: Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra okunur. Bu dualar namazların son rekatlarında okunduktan sonra selam verilir ve rekat tamamlanır.

Kunut Duaları:

1. "Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk."

Allah'ım! Bir tek senden yardım ister, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Bir tek sana inanır ve bir tek sana tövbe ederiz. Sadece sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğer ve şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmeyiz ve onları başkasından da bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı gelen olursa onu bırakırız.

2. "Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık."

Allah'ım! Biz yalnız sadece sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılar, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşup ve sana yaklaştıracak bütün şeyleri kazanmaya çalışır. İbadetlerini bütün sevinçimizle yaparız. Rahmetinin çoğalmasını ve devam etmesini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın inançsız ve kafirlere ulaşır.

Okundukları yerler: Vitir namazının üçüncü rekatında Fâtiha ve zammı süre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılır, tekrar namaza başlar gibi tekbîr alınır ve eller tekrar bağlandıktan sonra Kunut duaları okunmaya başlanır.

Ayetel Kürsi:

"Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm."

Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, kayyûmdur, hayydır. Kendisine uyku yada uyuklama gelmez. Yerdekilerin ve gökdekilerin hepsinin sahibi O'dur. Allah'ın izni olmadan Allah'ın katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yapacaklarını ve yaptıklarını bilir. O'na hiçbir şey gizli kalmaz. O her şeyi bilir O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, uludur, büyüktür.

Son Güncelleme : 27.04.2021 20:59:05
Namaz Duaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Namaz Duaları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Namaz Duaları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Rüyada Namaz Kılan Birini Görmek
Rüyada Namaz Kılan Birini Görmek
Rüyada namaz kılan birini görmek, kocaman mutlu olmak, sevinç, huzur ve merak yaşamaya rivayet edilir ve rüyayı gören kişinin hayatı süresince çok talihli olunacağına işaret eder. Hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere delil sayılır. Rüyayı gören kişi...
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır, Oturarak namaz nasıl kılınır, genel olarak dinimizde her türlü sorunun yanıtını bulmak mümkündür. Oturarak namaz kılmakta aynı şekilde rahatsızlığı bulunanlarda ve ayaklarını kıramama gibi felçlik veya diz kapaklarında s...
Sabah Namazının Kazası Nasıl Kılınır
Sabah Namazının Kazası Nasıl Kılınır
Sabah Namazının Kazası Nasıl Kılınır, Namazın farzlarından biri de zamanında kılmak. Zamanında kılınmayan namazlar kazaya kalır. Namazı kazaya bırakmak ise insanı sorumlu eder. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğmasıyla biter. Namaz bit...
Namazda Okunan Dualar
Namazda Okunan Dualar
Namazda okunan dualar, 8 tanedir. Sûbhaneke, tahiyyat salavatlar, Rabbenalar ve kunut dualarından oluşur. Sûbhaneke duası, namazların farz ve sünnetlerinin ilk rekatlarının başında , iftitah tekbirinden sonra, Fatiha süresinden önce okunur. Cenaze za...
Namaz Rekatları
Namaz Rekatları
Namaz rekatları, namaz Müslümanlarsa farz olan ve İslamın şartlarından biri olan ibadetlerimizden biridir. Günde beş vakit namaz vardır sabah namazı öğle namazı ikindi namazı akşam namazı yatsı namazıdır. Bunun dışında cuma namazı cenaze namazı terav...
Namaz
Namaz
Namaz, Müslümanlığın yani İslamın 5 şartından biri namazdır. Namaz günlük beş vakit olacak şekilde kılınır. Günlük mecburi kılınması gereken 5 vakit namaz vardır. Ayrıca Bayram namazı, Cuma namazı ve farklı amaçlar için kılınan namazlar da vardır. Na...
Namazdan Sonra Okunacak Dua
Namazdan Sonra Okunacak Dua
Namazdan Sonra Okunacak Dua, Namaz sonrası okunacak dualar genellikle kişinin Rabbine yönelmesi sırasında kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Namaz sonrası dualar bireysel özellik göstermesinin yanı sıra Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde...
Şafilerde Namaz
Şafilerde Namaz
Şafilerde Namaz, Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınmaktadır, şafilerde namaz farzları, namaz rükünleri ve namaz sünnetleri nelerdir? Şafilerde namaz kılmayı bu makalemizde geniş bir şekilde ele alacağız.Şafilerde Namaz Kimlere Farzdır?Şafilerde ...
Namaz Abdesti
Namaz Abdesti
Namaz abdesti, Namaz kılmak için alınır ve farzdır. Dolayısıyla abdest almak namazın farzlarından olup namaz kılacak bir kimse için terk edilemeyecek bir farzdır. Abdest demek belirli azaları ve uzuvları mest etmekten ibaret olan bir ibadettir. Cebra...
Sabah Namazı Kaç Rekat
Sabah Namazı Kaç Rekat
Sabah namazı kaç rekat, Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam dört rekat olan bir vakit namazıdır. Tüm Müslümanlar için farz namazlardan biridir. Sabah namazının ilk önce 2 rekat olan sünneti, daha sonra da 2 rekat olan farzı ...
Namaz Kılınışı
Namaz Kılınışı
Namaz kılınışı, namaz Müslümanlara farz olan ibadetlerden biridir. İslamın beş şartından da biridir. Günde beş vakit namaz kılınır. Sabah namazı öğle namazı ikindi namazı akşam namazı ve yatsı namazıdır. Namaz kılmak için önce namaz vaktinin gelmesi ...
Yatsı Namazı
Yatsı Namazı
Yatsı namazı, toplamda 13 rekat olan bir vakit namazıdır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitirden oluşur. Yatsı Namazının 4 Rekat İlk Sünneti Kılınışı Yatsı namazının ilk sünnetine niyet edilerek başlanır. ‘’Niye...

 

Rüyada Namaz Kılan Birini Görmek
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
Sabah Namazının Kazası Nasıl Kılınır
Namazda Okunan Dualar
Namaz Rekatları
Namaz Duaları
Namaz
Namazdan Sonra Okunacak Dua
Şafilerde Namaz
Namaz Abdesti
Sabah Namazı Kaç Rekat
Namaz Kılınışı
Yatsı Namazı
Öğle Namazı
Namazın Farzları
Sabah Namazı Tesbihatı
Cuma Namazı
Cenaze Namazı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
İkindi Namazı
Akşam Namazı
Sabah Namazı
Popüler İçerik
Öğle Namazı
Öğle Namazı
Öğle namazı, Kılınması mecburu yani Farz olan vakit namazlarından biridir. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat Farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 1...
Namazın Farzları
Namazın Farzları
Namazın farzları; Namaz kılabilmek için mutlaka uygulanması gereken şeylerdir. Namazın farzları tam olarak uygulanmadığı zaman kılınan namaz kabul olm...
Sabah Namazı Tesbihatı
Sabah Namazı Tesbihatı
Sabah namazı tesbihatı konusu önemsenen konulardandır. Namazdan ardından okunan tesbihler Peygamber Efendimizin (asm) sünnetidir ve insana manen kocam...
Cuma Namazı
Cuma Namazı
Cuma namazı, inananlar için bayram günüdür. Bu günde cuma şartlarını taşıyan kişilere, cuma namazını kılmak farzdır. Her inanana gereklidir. Cuma n...
Cenaze Namazı
Cenaze Namazı
Cenaze Namazı; vefat eden insanlar hakkında dua olmak üzere bir farz-ı kifayedir. Cenaze namazının kılınması için yapılması gerekenler, ölenin kişinin...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Sabah Namazı Nasıl Kılınır
Sabah namazı nasıl kılınır,. Her Müslümanın kılmakta meydana geldiği ve İslamın 5 şartından bir tanesi meydana gelen namaz ve bu namazlar içinde meyda...
İkindi Namazı
İkindi Namazı
İkindi namazı, 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olmak üzere 8 rekattan oluşmaktadır. Allah-u Teala "Namazlara, orta namazlara devam edin, gönülden Allah...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rüyada Namaz Kılan Birini Görmek
Oturarak Namaz Nasıl Kılınır
Sabah Namazının Kazası Nasıl Kılınır
Namazda Okunan Dualar
Namaz Rekatları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022