Sabah Namazı Tesbihatı
15 Mayıs 2024

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah namazı tesbihatı konusu önemsenen konulardandır. Namazdan ardından okunan tesbihler Peygamber Efendimizin (Asm) sünnetidir ve insana manen kocaman tek feyz kazandırır. Namazdan ardından okunan tesbihler Peygamber Efendimizin (Asm) sünnetidir. Namazlardan ardından okunan virdler Peygamber Efendimizin (Asm) okuduğu virdler olması nedeniyle önemi çok fazla büyüktür. Bu yüzdendir ki bu virdler tüm virdler içinde en dik makamdadır. Nedeni Ise Peygamber Efendimiz (Asm) kendilerine peygamberlik vazifesi verilmeden öncesinde velayetin en dik mertebesindeydi. Peygamber Efendimizin (Asm) velayet makamı ne türlü her veliden kudretli ise o makama ilişkin virdler de sair virdlerin hepsinden üstündür.

Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur

Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.

Sabah Namazının 2 rek'atlik farzından ardından " MERHABA DUASI" okunur:

Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" şeklinde malum duâ okunur

Müteakiben 1 defa

Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en.

Müteakiben 10 defa

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadir denir. Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi'l-masîyr katılır.

Tevbe istiğfâr duâsı okunur

Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)

Allâhümme ecirnâ min külli nâr.

Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh.

Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân.

Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân.

Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât.

Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh.

Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh.

Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ
Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr.

Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh.

Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem.

Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik.

Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik.

Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân.

Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum'âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr.

Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn.

Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn.

Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn.

Bilinen namaz tesbihatına aynı ritimde devam edilir?

Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym.

Ayete'l Kürsi okunduktan ardından tesbih çekilir

33 Subhânallâh.

33 Elhamdulillâh.

33 llâhuekber.

Tesbihlerden ardından

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadir ve ileyhi'l-masîyr.

Denir ve namazın duası yapılır.

Duâdan sonra; Fa'lem ennehu denir ve 33 kez Lâ ilâhe illâllâh okunur. Ardından Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Besmele çekilip

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

Müteakiben

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ.

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ.

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammed'in ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ.

Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn. Denir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihatı

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Namaz Rekatları?

Namaz Rekatları?

Namazda Okunan Dualar

Namazda Okunan Dualar

Namazın Farzları Nelerdir?

Namazın Farzları Nelerdir?

Öğle Namazı Nasıl Kılınır?

Öğle Namazı Nasıl Kılınır?